Kategorija «Lemljenje»

Sve o temperaturi lemilica

Pri lemljenju kontakata, glavni zadatak lemilice je otapanje lema i njegovo nanošenje na željena mjesta. Naravno, za to se lemilica mora zagrijati na određenu temperaturu. Štoviše, za obradu različitih metala ovaj se pokazatelj može značajno razlikovati. Previsoka ili, obrnuto, niska temperatura vrha uređaja utjecat će na kvalitetu obavljenog posla. Na koliko