Kolika je težina kubične stope vode?

62,4 funte

Gustoća težine vode je 62,4 lb/ft3. Dakle, kubična stopa vode teži 62,4 funte.

Što teži više od kubične stope pijeska ili kubične stope vode?

Pijesak je teži od vode kada je volumen obje tvari jednak. Gustoća suhog pijeska je između 80 i 100 funti po kubnoj stopi, dok je voda 62 funte po kubnoj stopi.

Koliko funti teži 1 kubična stopa vode?

42718356 funti

Težina jedne kubične stope vode je 7,48052 galona puta 8,3453 funte, što je jednako 62. 42718356 funti vode po kubnoj stopi. Jedna kubična stopa sadrži 1728 kubičnih inča.

Što je teži beton ili voda?

Gustoća betona varira s njegovim točnim sastavom, ali u prosjeku iznosi oko 2400 kg po kubičnom metru, ili 150 lbs po kubičnom metru. U slatkoj vodi, prividna težina bi bila malo veća, 87,6 funti, jer kubična stopa slatke vode teži samo 62,4 funte pa pruža manju silu prema gore.

Koliko teži 0,4 kubične stope pijeska?

Težina pijeska ovisi o tipu stijene suhom i mokrom stanju, s tim u vezi, "težina pijeska po kubičnim stopama", prema carskom ili američkom uobičajenom mjernom sustavu, općenito, u prosjeku suhi pijesak teži oko 100 funti po kubnoj stopi ili 0,05 kratkog tona po kubnoj stopi.

Kako izračunati težinu vode?

Kako izračunati težinu vode. Da biste pronašli težinu vode, počnite s pronalaženjem gustoće (1 kg/L na 39,2°) i volumena vode. Pretvorite volumen vode u litre i zatim pomnožite s gustoćom da biste pronašli težinu.

Koliko vode po kubnoj stopi?

Jedan kubični metar vode sadrži 28,32 litara vode. Kubična stopa je carska, uobičajena jedinica u SAD-u i definirana je kao kocka sa stranicama duljine jedne stope.

Kako izračunati težinu po kubnoj stopi?

Kubična težina se temelji na kubičnim stopama pošiljke. Za svaku kubičnu stopu kubična težina je 10 lbs. Da biste izračunali kocku, morate imati dimenzije vašeg tereta u inčima. Pomnožite dimenzije za svaki paket, a zatim podijelite taj iznos sa 1728 kako biste dobili kubične stope. Pomnožite kubične stope s 10 da biste dobili kubičnu težinu (lbs).

Kolika je težina jednog inča vode?

Težina 1 kubičnog inča čiste vode na 62°F je 0,0361 funte. Ako je poznata specifična težina bilo kojeg materijala, težina kubičnog inča materijala, dakle, može se pronaći množenjem njegove specifične težine s 0,0361.