Koji je superlativ riječi mudar? – Odgovori Svima

Superlativan oblik mudrog; najmudriji.

Koji je pozitivan i superlativan stupanj mudrije?

Stupnjevi usporedbe su tri: POZITIVNI, KOMPARATIVNI i SUPERLATIVNI. Pozitivna izražava kvalitetu kao mala, mudra. Komparativ izražava kvalitetu u višem ili nižem stupnju kao manju, mudriju. Superlativ izražava kvalitetu u najvišem ili najnižem stupnju kao najmanji, najmudriji.

Koji je usporedni stupanj najmudrijeg?

PridjevEdit Usporedni oblik wise; mudriji. Starac je mudriji od djeteta.

Koji je pozitivni oblik mudra?

Pridjevi imaju tri oblika – pozitiv, komparativ i superlativ…. Popis pridjeva pozitivnih, komparativnih i superlativnih.

PozitivanUsporedniSuperlativ
mudarmudrijinajmudriji

Što je komparativna riječ mudra?

pridjev. /waɪz/ /waɪz/ (komparativ mudriji, superlativ najmudriji)

Što je komparativ za lako?

Primjeri

Usporedba: osnovni, komparativ, superlativ pridjevi
Osnovni pridjevKomparativ pridjevSuperlativ pridjev
lakolakšenajlakše
sretansretnijinajsretniji
zaposlenzauzetijinajzaposleniji

Što je komparativ za lijepo?

Pridjevi s dva ili više slogova se ne mijenjaju, već dodaju više da tvore komparative i većinu da tvore superlativ. ugledan – ugledniji – najugledniji. lijepa – ljepša – najljepša. poželjnije – poželjnije – najpoželjnije.

Što je usporedba s prljavim?

Superlativ. najprljavije. Usporedni oblik prljavog; prljaviji.

Što je superlativan primjer?

Superlativni pridjevi pokazuju višu razinu usporedbe između entiteta. Na primjer, "Ona je najljepša princeza u cijeloj zemlji."

Koji je pozitivni komparativ superlativ inteligentan?

Kao i kod komparativnog ustrojstva moramo promijeniti oblik pridjeva u osnovi u superlativ... Superlativ.

PridjevUsporedni
InteligentanNajpametniji
ZgodanNajzgodniji
LijepNajljepši

Što je superlativ prljavog?

najprljavije

prljave ​Definicije i sinonimi​‌‌

pridjevprljavo
komparativnaprljaviji
superlativnajprljavije

Što je superlativ za prljavo?

prljaviji. Superlativ. najprljavije. Superlativan oblik prljavog; najprljavije.

Što je pozitivno i usporedno s najgorim?

Usporedni. gore. Superlativ. najgori. Usporedni oblik lošeg; više loše.

mudriji. Superlativ. najmudriji. Superlativan oblik mudrog; najmudriji.

Koliki je stupanj usporedbe mudrih?

Postoje važna pravopisna pravila koja treba zapamtiti kada upotrebljavate komparativne i superlativne stupnjeve: ako pridjev završava na –e (mudar, hrabar), dodajte –r (komparativ) ili –st (superlativ). Na primjer; mudriji – mudriji – najmudriji; hrabar – hrabriji – najhrabriji.

Što je komparativni oblik mudraca?

najmudriji. Komparativ s mudrim je mudriji. Usporedni i superlativni stupanj.

Što je komparativna riječ mudra?

Usporedni. mudriji. Superlativ. najmudriji. Usporedni oblik mudrih; mudriji.

Što je poredbeni pridjev mudar?

pridjev. /waɪz/ /waɪz/ (komparativ mudriji, superlativ najmudriji)

Što je superlativ hrabre?

najhrabriji

hrabri ​Definicije i sinonimi​‌‌

pridjevhrabar
komparativnahrabriji
superlativnajhrabriji

Što je pridjevski oblik mudar?

mudro•mudro, pril. mudro je pridjev, mudrost je imenica, mudro je prilog: Ona je mudra kupac. Ima puno mudrosti za svoje godine.

Koji je komparativni oblik riječi mudar?

Koji je komparativni oblik mudraca? Mudriji je oblik usporedbe; najmudriji je superlativ. P: Koji je komparativni oblik mudraca? Napišite svoj odgovor…

Kada koristite komparativ u pridjevu?

Pridjevi s više od dva sloga obično tvore komparativ dodajući više pozitivu. 5. Postajalo je …………………….. Točno! Pogrešno! Komparativ se koristi kada se podrazumijeva promjena.

Odakle prezime mudro?

Etimologija 1 Od srednjeg engleskog wis, wys, od staroengleskog wīs (“mudri”), od protogermanskog *wīsaz (“mudri”), od protoindoeuropskoga *weydstos, *weydtos, participski oblik od *weyd- . Srodno s nizozemskim wijsom, njemačkim weiseom, norveškim i švedskim vis. Usporedi duhovitost.

Je li gazda gazda ili je gazda mudar?

Pazite, šef je mudar. iako je mudar antonim za budalast, ne znači pametan ili inteligentan, što je također antonim za budala. mudar (treće lice jednine jednostavni prezent mudri, particip prezenta wising, jednostavan prošli i prošli particip wised ) Postati mudar. (ergativno, sleng) Obično s "gore", informirati ili naučiti.