Koji su korijeni kvadratne jednadžbe X2 9?

Rješavanje kvadrata korištenjem kvadratnih korijena Jedan od načina rješavanja kvadratne jednadžbe x2 = 9 je oduzimanje 9 s obje strane kako bi se jedna strana dobila jednaka 0: x2 – 9 = 0. Izraz s lijeve strane može se rastaviti na faktore: (x + 3) (x – 3) = 0. Koristeći svojstvo faktora nula, znate da to znači x + 3 = 0 ili x – 3 = 0, dakle x = −3 ili 3.

Koliki je diskriminant od X² 6x 9?

0

Koja je kvadratna jednadžba?

Kvadratna jednadžba je jednadžba drugog stupnja, što znači da sadrži barem jedan pojam koji je stavljen na kvadrat. Standardni oblik je ax² + bx + c = 0 pri čemu su a, b i c konstante ili numerički koeficijenti, a x je nepoznata varijabla.

Kako se zove izraz b2 4ac?

Izraz b2 – 4ac naziva se diskriminant. Sve kvadratne jednadžbe imaju dva korijena/rješenja. Ovi korijeni su ili STVARNI, JEDNAKI ili SLOŽENI.

Koliko je važan izraz b2-4ac?

što mislite kolika je važnost izraza b2-4ac u određivanju prirode korijena kvadratne jednadžbe? vrlo je važno kako bismo mogli identificirati njegovu diskriminantnost ili prirodu korijena je li stvarno rješenje ili jednako, a ne jednako, racionalno, iracionalno.

Kolika je vrijednost izraza b2-4ac?

Vrijednost izraza b2-4ac naziva se diskriminantom kvadratne jednadžbe ax2+bx+c=0. Ova se vrijednost može koristiti za opisivanje prirode korijena. kvadratna jednadžba. Može biti nula, pozitivna i savršen kvadrat, pozitivna, ali ne.

Koliko rješenja ako je diskriminant manji od 0?

Ona vam govori o broju rješenja kvadratne jednadžbe. Ako je diskriminant veći od nule, postoje dva rješenja. Ako je diskriminant manji od nule, rješenja nema, a ako je diskriminant jednak nuli, postoji jedno rješenje.

Pod kojim uvjetom će ax2 5x 7 0 biti kvadratna jednadžba?

Objašnjenje: Na temelju kvadratne formule x=−b±√b2−4ac2a i oblika ax2+bx+c=0 vidimo da je a=1, b=5 i c=7. Uz i=√−1, x=−5±√3i2. Dakle, korijeni jednadžbe su x=−5+√3i2 i x=−5−√3i2.

Kakva je priroda korijena od 3×2 5x 2 0?

Ako je D jednako 0, tada dobivamo dva jednaka i ista korijena. Ako je D manji od 0, tada dobivamo korijene koji su imaginarni ili nestvarni. Budući da je u ovom slučaju D veći od 0, dobivamo dva stvarna i različita korijena. Dakle riješeno!!